Door het gebruik van deze site verklaart de gebruiker zich akkoord met onderstaande bepalingen. 

Informatie gebruik cookies: De nieuwe Europese wetgeving adviseert dat elke website verplicht is de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We kunnen je melden dat onze cookies helemaal onschuldig zijn en geen inbreuk maken op je privacy. Opgelet: U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Aansprakelijkheid: Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuistheden, onvolledigheden of na verloop van tijd verouderde gegevens bevat. De redactie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de redactie via info@solevinia.be 

Hyperlinks en verwijzingen: Verwijzingen naar externe websites vallen buiten de controle van het beheer. De beheerder geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, ook al wordt deze voor publicatie grondig nagekeken. Janeko Bv kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor informatie op websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten: De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de redactie de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De cookie bevat informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en wordt opgeslagen op de servers van Google. Zij gebruiken deze informatie voor het opstellen van rapporten over de website-activiteit, voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door middel van Google Analytics kunnen we het surfgedrag cute phone caseself bar refillableelf bar 2000my site op de website grondig analyseren, evalueren en verbeteren waar nodig. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.